• “Her kim Daniyal’a delalet ederse (Yani: Bu kabir, ceset ona aittir, buraya şunun için, şöyle gelmiştir… gibi tanıtırsa) onu cennet ile müjdeleyin.” (Hadis)
  CREATİV TASARIMLAR CREATİV TASARIMLAR
 • DANİYAL NEBİ (a.s)
  Beni İsrail peygamberlerinden olup, kendine özel kitap verilmeyip kendinden önce gelmiş Tevrat’a bağlı olan NEBİ’lerdendir. Babası HEZKİL veya HEZKAL da, beni İsrail peygamberlerinden olup, Kudüslüdür. Davud(a.s)’ın neslinden, diğer rivayete göre YAKUB(a.s)’ın teyzezadesidir.
  DENEME DENEME DENEME DENEME
 • DANİYAL NEBİ (a.s); Tarsus’ta da hüküm sürmekte olan kuraklık, kıtlık dolayısıyla yağmur duası yapmak için Tarsus’a gelmiş ve burada kalarak vefat etmiştir. Daniyal (a.s) kabri Tarsus’tadır.
  DENEME DENEME DENEME DENEME
 • Daniyal Aleyhisselâm’ın Remil ve Rüya Tabiri gibi birçok şeylerden haber verme bilim dalı olan Cefr veya Cifr ilimlerinin Cenab-ı Hak tarafından Daniyal Aleyhisselâm’a verildiği tarihçiler tarafından tevatüren rivayet olunmaktadır.
  DENEME DENEME DENEME DENEME
 • DENEME DENEME DENEME DENEME